Ostatni mecz:
KTH - TH Unia 4:5 (1:1, 1:1, 2:3)

Nastêpny mecz:
Brak

Terminarz, I liga:
Brak

PLEBISCYT

Aktualno¶ci

Archiwum

Wywiady

Relacje LIVE!

Liga Typerów

Sondy

Kontakt


KTH

Lodowisko

Bilety

Sk³ad

Historia

Transfery


Tabela

Terminarz

Statystyki


Galeria

Filmy i d¼wiêki

¦piewnik

Tapety/Skiny

Vlepki


FORUM

Chat

Linki

¦lizgawki

Gad¿ety
PoGGadaj z nami!


lub napisz

kateheci@gmail.comRejestracja

Wype³nij poni¿szy formularz aby siê zarejestrowaæ.

Pola obowi±zkowe:
Login (3-15 znaków):
Has³o (3-15 znaków):
Powtórz has³o:
E-mail (max 50 znaków):
Czy jeste¶ botem?: NIE TAK

Pola nieobowi±zkowe:

Imiê (3-15 znaków):
Nazwisko (3-25 znaków):
Miejscowo¶æ (3-15 znaków):
P³eæ: Mê¿czyzna Kobieta
Rok urodzenia:Lub zaloguj siê je¶li masz ju¿ konto.


Zaloguj siê lub zarejestruj.


Tabela koñcowa - I liga
LP.
Dru¿yna
1.Unia (awans)
2.KTH
3.HC GKS
4.MMKS
5.SMS I PZHL
6.Orlik
7.Legia
8.Stoczniowiec II
9.Zag³êbie II
10.Cracovia IIOdeszli:

Kivinen J.
Matveev V.
Osmolovsky P.


Odejd±:

Kruczek M.-wyjazd zagr.
Papie¿ M.-wyjazd zagr.


Zainteresowanie:

Ziaja A. (Podhale NT)
Krokosz M. (Polonia)


Przybyli

?

G³ówny sponsor serwisu:

Partnerzy:


Oficjalna strona KTH:Magazyn Hokej
Numer piêtnasty
Copyright ©2007 kateheci.pl