poniedziałek, 17 czerwcaQuit While You're Ahead

MSIT agreed

MSIT zawarło umowę z PZHL

MSIT zawarło umowę z PZHL

Breaking News, MSIT agreed
Do biura Polskiego Związku Hokeja na Lodzie wpłynęło pismo z decyzją Ministra Sportu i Turystyki Joanny Muchy o umorzeniu postępowania wszczętego po zażaleniu MKS Cracovia SSA w sprawie prawidłowości działania władz PZHL i zaniechania podejmuje działania w celu dostosowania działalności PZHL do wymagań ustawy o sporcie, w szczególności w zakresie przepisów dyscyplinarnych.W uzasadnieniu załączonej w decyzji Ministerstwo Sportu i Turystyki stwierdza się m.in., że „należy przyjąć, że PZHL przed upływem terminu określonego w art. 82 ust. 2 ustawy o sporcie dostosowało swoje przepisy dyscyplinarne do wymóg wynikający z art. 9 ust. 4 zdanie drugie ustawy o sporcie ”.