Ostatni mecz:
KS KTH - Legia 6:3 (1:2, 2:0, 3:1)

Nastêpny mecz:
KS KTH - GKS Katowice (22.02.2009)

Terminarz, I liga:
KS KTH - GKS Katowice (24.02.2009)

PLEBISCYT

Aktualno¶ci

Archiwum

Wywiady

Relacje LIVE!

Liga Typerów

Sondy

Kontakt


KTH

Lodowisko

Bilety

Sk³ad

Historia

Transfery


Tabela

Terminarz

Statystyki


Galeria

Filmy i d¼wiêki

¦piewnik

Tapety/Skiny

Vlepki


FORUM

Chat

Linki

¦lizgawki

Gad¿ety
PoGGadaj z nami!


lub napisz

kateheci@gmail.com
Play-Off (do 3 zwyciêstw) 22-02
2009
24-02
2009
27-02
2009
01-03
2009
03-03
2009
Stan
KS KTH Krynica - - - - - 0
HC GKS Katowice - - - - - 0


Skuteczni obcokrajowcy

Zwyciêstwem nad Legi± Warszawa hokei¶ci KS KTH zakoñczyli sezon zasadniczy zaplecza ekstraklasy. Mimo i¿ po 8 minutach meczu przegrywali 2:0, zdo³ali ostatecznie pokonaæ ambitnie walcz±cych hokeistów z Stolicy. Podobnie jak i wczoraj, dzisiejszy pojedynek nie zachwyci³. Zwyciêzców siê jednak nie s±dzi.
Z dobrej strony pokazali siê kryniccy obcokrajowcy, którzy zdobyli po³owê bramek.

W najbli¿sz± niedzielê zaczynamy hokejow± karuzelê od nowa. W hali MOSiR, KS KTH w ramach pierwszej rundy play-off podejmowaæ bêdzie katowicki GKS !


Ju¿ dzi¶ ZAPRASZAMY na najwa¿niejsze mecze sezonu!!!


KS KTH Krynica - Legia Warszawa 6:3 (1:2, 2:0, 3:1)

0:1 Floriañczyk 05:10
0:2 Komorski 07:29
1:2 Kivinen - Horowski 14:45
2:2 M.Kruczek - Tyczyñski 31:00 (5/4)
3:2 M.Dubel - Matveev - Pach 38:45 (5/3)
4:2 B³a¿owski - Domek - Kivinen 44:05 (5/4)
5:2 Asmalovski - Broc³awik - Tyczyñski 51:45
6:2 Matveev - Kivinen - M.Dubel 58:35 (5/4)
6:3 Biepierszcz - Solon 59:50

Kary:
KS KTH 6 min.
LEGIA 16 min.

Sêdziowali: S.Molenda oraz P.Matlakiewicz i P.Madeksza

Sk³ad:
KS KTH Krynica-Zdrój:
Kachniarz (M.Ziaja n/g) - Pach, Matveev, M.Kruczek, Gurgul, M.Dubel - Kivinen, Tyczyñski, D.Bulanda, B³a¿owski, Domek - D.Kruczek, Piksa, Horowski, Asmalovski, Broc³awik - Dudzik, Rz±ca, Papie¿, T.Bulanda, ¯o³nierczyk
Trenerzy: A.Kilar i Z.Kustra

LEGIA WARSZAWA:
Str±k (Iwaszkiewicz n/g) - Wardecki, Nowiñski, Makowski, T.Rostkowski, Grunwald - Mielech, Lycka, W±siñski, G.Rostkowski, Jab³oñski - Solon, Niewiadomski, Floriañczyk, Komorski, Bepierszcz - Szaniawski
Trener: S.Ma³kow

W innych meczach:

15.02.2009

MKS Cracovia Kraków - MUKS Orlik Opole 3:7 (1:5, 0:2, 2:0)
SMS I PZHL - MMKS Nowy Targ 3:6 (1:1, 1:2, 0:3)
KS KTH Krynica - Legia Warszawa 6:3 (1:2, 2:0, 3:1)
HC GKS Katowice - UKS Zag³êbie ZSME 14:3 (5:1, 5:2, 4:0)
TH Unia O¶wiêcim - GKS Stoczniowiec 16:3 (5:0, 6:0, 5:3)

K@milos, 2009-02-15 21:39:54


Powrót do strony g³ównej

Wy¶wietl wszystkie newsy

Komentarze


friz, 2009-02-15 22:21:52
solon jak zetik ;} ahh nie ma jak doping :P

friz, 2009-02-15 22:23:53
odnosnie dobrej gry obcokrajowcow. fajnie ze osmolovski strzelil bramke, ale w calym meczu raczej sie nie wyroznial... przeciwienstwo zolnierczyka ;)

P, 2009-02-15 22:40:22
Sk±d spiker wzi±³ info o Zetiku? W necie nie ma nigdzie oficjalnego potwierdzenia.
Wie kto¶ czy to na 100% pewne i jaka jest tego przyczyna?

obserwator, 2009-02-15 23:45:01
Co jest z Marcinem Zabawa? Czemu Matuszyk nie gra? Dubel to kompletna pora¿ka!!! Gwiazda jedna, najlepszy przyklad z pierwszego meczu - dno dno dno! Papiez tez obnizyl loty, dobra gra T. i M. Bulandy reszta nie najgorzej. Tylko czemu non stop Adam tak miesza te piatki :|

MiB, 2009-02-16 09:42:44
Frizu jak dla mnie wszyscy obcokrajowcy zagrali dobrze. Na wyró¿nienie w grze obronnej zas³uguje dla mnie Matveev, Osmolovsky ¶wietny przegl±d pola, du¿a si³a i rewelacyjnie utrzymuje siê na ³y¿wach. Podania tak¿e czêsto perfekt. Trochê brakuje szybko¶ci, ale jak zauwa¿y³em, to jak chce to potrafi przyspieszyæ. Zobaczymy w PO. B. Widaæ by³o brak Chabiora, Zabawy (dla obserwatora - z³amany kciuk). Martwi forma Papie¿a niestety, który siê stara ale niestety nie wychodzi. Teraz przychodz± nasi z SMSu trzeba wszystko poustawiaæ i walczyæ o awans.

Jedno jest pewne, trzeba graæ na 100% nie tak jak w meczach z Legi±. Staæ naszych na du¿o lepsz± grê i nie raz to widzieli¶my. Do boju KTH :)

Mike91, 2009-02-16 10:08:49
A ja napiszê krótko, moim skromnym zdaniem to by³ jak do tej pory najlepszy mecz Vladimira Matveeva w naszych barwach! Oby w play off by³o jeszcze lepiej! Ogólnie jednak to w PO trzeba zagraæ zdecydowanie lepiej!!! ¯yjmy nadziejê i wiar±, pozdro dla wszystkich KaTeHetów:-)

krzysiek124, 2009-02-16 13:59:18
Faktycznie paru zawodników s³abo grali wyró¿niaja siê Kruczki Dubel M Bulanda Osmolowski Chabior i jescze paru ... Adam za du¿o miesza zawodnikami i powinni sie przyk³adac do gry Papiez obni¿yl loty gry Brava dla ¯o³nierczyka :) by³em na meczu pozdrowenienia z Wroc³awia

friz, 2009-02-16 16:21:13
jak dostaje sie podanie to nie powinno sie czekac az doleci po 3 sekundach, ale ruszyc po niego. tego mi brakuje w osmolovskim ;} ale najwazniejsze mecze przed nami, te co byly juz sa nie wazne. do zobaczenia na gksie!

kris, 2009-02-16 18:57:17
obcokrajowiec powinien byc lepszy od Polaka nie widze aby tak by³o.

:), 2009-02-16 19:25:52
Mylisz sie Kris Matveev to swietny obronca!
a Osmolovski mo¿e wolny ale wczoraj pokazal piekne akcje i zdoby³ gola!!!!!

MiB, 2009-02-16 23:00:52
Frizu podanie ma byæ tak dobre jak czyni to sam Osmolovsky. On czeka na podanie bo podanie ma byæ silne i precyzyjne a ju¿ na pewno nie ma leciec do zawodnika 3 sekundy. Szkoda, ¿e w tych meczach czêsto takie nie by³y. Matveev jak dla mnie bardzo dobrze mecze. Kivinen w sobotê s³abo, ale w niedziele zaprezentowa³ siê dobrze. Widaæ, ¿e ogólnie wszyscy walczyli, ale zachowywali siê jakby byli strasznie rozkojarzeni. Pewnie dlatego wiele zagrañ nie wychodzi³o mimo starañ i ambitnej walki naszej dru¿yny. Teraz PO i je¶li zagraj± na swoim najwy¿szym poziomie to bêdzie naprawdê dobrze.

mizu, 2009-02-17 23:30:18
Tak o ile ludzie pomog±, bo u nas z hokejem s³abiutko, ma³o ludzi, kibice s³abi powiedzia³bym mocni tylko w gebie a jak pieciu chuderlaków z podhala podesz³o i kazaali im oddac szaliki to nasi za przeproszeniem sie porobili, nie mowie tego bo chce was obrazic ale moze czas to przemyslec, wiecej ludzi i agresji i bedzie dobrze panowie pomozmy naszemu KTH

katecheta, 2009-02-17 23:32:59
tak mizu masz racje w pe³ni cie ppopieram agresjaa i moc my ja juz mamy ale czy gks ma nie sadze , gks wy.... bo my jestesmy najlepsi

gieksa, 2009-02-17 23:34:08
Zobaczymy nasi kbice planuja wypad do was to sie policzymmy....

gieksa, 2009-02-17 23:36:39
jestescie dupkami ale nie chcemy z wami wojny...

Heca, 2009-02-18 11:28:26
Mam prawie 100% pewno¶æ , ¿e mizu i kateCHeta to jedna i ta sama osoba (przyjerzdrzajcie - dobrze , ¿e nie pszyjerzdrzajcie bo by³o by to mistrzostwo ¶wiata!!!) M³okos prowokuje a gdyby przysz³o do walki przyg³upów ( nie kibiców) m³ody musia³by wytrzepywaæ strach z portek ! KTH Fanie je¶li wierzysz i kibicujesz dziêkujê w imieniu ca³ej ekipy KTH a gdy zaczniesz siê modliæ za nas napewno nam to nie zaszkodzi. Co do obcokrajowców niestety nie mamy kasy na go¶ci z najwy¿szej pó³ki musimy zadowoliæ siê tymi ch³opakami . Mam przekonanie , ¿e oni skutecznie zawalcz± o ekstraklasê przy olbrzymim udziale zwi±zanych od lat z KTH ch³opaków.

Heca, 2009-02-18 11:39:15
Panie KTH fan uwierz w naszych ch³opaków a je¶li zechcesz siê za nich pomodliæ bêdziemy Ci bardzo wdziêczni ( modlitwy nigdy za du¿o).
"Miza" i "KateCHeta" to , mam wra¿enie , jaki¶ m³okos ukrywaj±cy siê pod dwoma nickami ( dziecko nie nale¿y pisaæ "przyjerzdrzajcie" tylko "przyje¿d¿ajcie"). We¼ siê za naukê i potrenuj na si³owni zanim zaczniesz kogo¶ prowokowaæ bo gdyby dosz³o do walki miêdzy przyg³upami pierwszy da³by¶ "nogê" ¿eby wytrzepaæ strach z portek.

, 2009-02-18 00:44:36
mizu ja co prawda jestem z krynicy ale Ty powinienes spotkaæ sie z lekarzem pierwszego kontaktu

KTH fan, 2009-02-18 00:52:13
Fajnie ze mozna pogadac o tym co na meczykach nie do konca moge sie zgodziæ z najwiekszymi optymistami ale szacunek za wiare moja skromna opinia ruski w ataku szybki ceny mocny strza³ i tyle zero jazdy nadwaga zadna gra w obronie , obronca ani kozak ani wiatrak takich samych mamy swioch , kiwinen vel kowalainen kieszonkowy strza³ ? ..... prosze wstawiæ odpowiedz podanie ? ........, warunki no có¿ ale prosze wstawiæ ..... nie mam zamiaru krytykowac nikogo zaodników prezeresów trenerów tylko jezeli oni maja nas wprowadzic do extra to pozostaje nam tylko wiara i mo¿e modlitwa

Mike91, 2009-02-18 10:30:13
Panowie trochê siê ¿al robi jak czyta siê takie wypowiedzi, których autorami s± kolega "MIza" i "Katecheta". Niestety podejrzewam, ze to m³ode osoby bo nie s±dzê, ¿eby Katecheta by³ ksiêdzem:-) (tak wynika z pisowni). Kibice ka¿dej z dru¿yn w ka¿dej dyscyplinie powinni towarzyszyæ swojemu klubowi na ka¿dym meczu wyjazdowym, nie musz±c siê obawiaæ o swoje zdrowie i zêby! Takie jest moje zdanie w tym temacie; tak¿e drogi kolego "Gieksa" zapraszamy Was do Krynicy na mecze KTH-GKS, my¶lê, ze mo¿emy rywalizowaæ w dopingu i bêdzie to z korzy¶ci± dla widowiska... A je¶li dla kogo¶ rywalizacja kibiców (nie ho³oty) to walka na piê¶ci to ja ju¿ dziêkuje za uwagê. Pozdrawiam NORMALNYCH KIBICÓW! HEJ HEJ KTH!!!

KTH, 2009-02-18 11:23:14
Masz Racje Mike,pisz± ma³olaty a przyjdzie co do czego to bed± spierd... pierwsi!!!
Kibicujmy dru¿ynie i oby jak najwiêcej osób przychodzilo na mecze!!

whatever, 2009-02-18 11:35:25
Z ca³ym szacunkiem mizu i kateCH(sic!)eta po co to piszecie. Ty nawet nie napiszesz poprawnie nazwy zwi±zanej z klubem i jeszcze bezsensownie z Mizu siê napinacie. Internet jest anonimowy wiêc jest latwiej. Kibic nie ma byæ na meczu tylko po to, ¿eby zwyzywaæ i szukaæ zadymy czy zaczepki. Kibic jest od dopingowania. A co do NT to Mizu jak jeste¶ taki twardziel, to czemu w NT Cie nie by³o i im nie pokaza³e¶ jakim trzeba byæ i jak perfekcyjnie sobie z nimi poradzi³e¶? Jeste¶cie ma³olatami mocnymi tylko w gêbie? Co¶ mi siê wydaje, ¿e tak.

trzeba kibicowaæ KTH a nie zajmowaæ siê bezsensownymi zaczepkami w internecie (anonimowo). Doping przede wszystkim dla naszej dru¿yny! Bez zbêdnej agresji.

MiB, 2009-02-18 11:41:03
Szkoda gadaæ. Najwa¿niejszy jest doping dla swojej dru¿yny Mizu i Katecheto. Musicie to zrozumieæ. Mówicie o agresji - tylko po co? Mo¿e w dwójkê (albo pojedynkê) chcecie zadymê robiæ. Przykro mi, ale my nie mamy zamiaru. Mamy zamiar emocjonowaæ siê meczem i dopingowaæ Katehetów tak g³o¶no jak tylko bêdziemy potrafili.

witnia, 2009-02-18 13:40:55
zbiórka przed meczem na trybunie 16:30!!!

friz, 2009-02-18 17:35:57
Wszyscy na GKS! Dopingujemy swoich :)

@whatever
"Kibic jest od dopingowania." - takie proste, a tak wielu ludzi tego nie rozumie :}

Mike91, 2009-02-18 19:35:22
Tak jak pisze Witnia zbiórka na trybunie obowi±zkowo o 16.30!!! Tak¿e w Gawrze...15.30:-))! HEJ HEJ KTH!!!!

mizu, 2009-02-18 21:56:46
ale z was kibice DUPA!!!!!! walic nauke zadymy sie licza szkoda ze wy tego nie rozumiecie , bo inne grupy juz to zrozumia³y np. NT< albo UNIA

mizu, 2009-02-18 21:58:45
a katecheta to mój dobry kumpel który tez lubi zadymy!!to jest kibicowanie doping AGRESJAA

mizu, 2009-02-18 21:59:47
ale nie chce sie z wami k³ócic w koñcu jestesmy w krynicy tez przyjde by dopingowac NASZYCH!!KTH

mizu, 2009-02-18 22:05:03
ale powiedzcie mi tylko jedno co tam w tym podhalu, bo kolega mi mówi³ ze ich by³o paru , a wy nic nawet jak waszego uderzyli

p, 2009-02-19 00:43:22
"Najwa¿niejszy jest doping dla swojej dru¿yny"

I dlatego jak przyje¿d¿a Solon, który jako¶ nigdy(a przynajmniej ja osobi¶cie nie przypominam sobie) nie prowokowa³ publiki, to siê ¶piewa: Solon rusinie, s... st±d s-synie". Gratulacje.:-/
O ile joby na Zetika s± zrozumia³e, to po cholerê lecia³o to w kierunku Solona?!
I po co jakie¶ durne skandowanie "Orlik Opole" w sobotê, gdy 2 tygodnie wcze¶niej lecia³o: „Gdy Orlik nie mo¿e, sêdzia…”?
Dno do kwadratu! Rêce opadaj±!

p, 2009-02-19 00:44:55
I po co jakie¶ durne skandowanie "Orlik Opole" w sobotê, gdy 2 tygodnie wcze¶niej lecia³o: Gdy Orlik nie mo¿e, sêdzia...?
Dno do kwadratu! Rêce opadaj±!

Serwis KATEHECI.pl nie ponosi odpowiedzialno¶ci za tre¶æ powy¿szych komentarzy. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania i redagowania komentarzy nie zwi±zanych z tematem, zawieraj±cych wulgaryzmy, reklamy i obra¿aj±cych osoby trzecie.

Dodaj swój komentarz:

nick:


Zaloguj siê lub zarejestruj.


Nastêpny mecz:
vs
KTH
-
HC GKS

Tabela - I liga
LP.
Dru¿ynaPkt
1.Unia103
2.KTH94
3.HC GKS89
4.MMKS62
5.SMS I PZHL54
6.Orlik42
7.Legia40
8.Stoczniowiec II34
9.Zag³êbie II13
10.Cracovia II9

G³ówny sponsor serwisu:

Partnerzy:


Oficjalna strona KTH:Magazyn Hokej
Trzynasty numer
Copyright ©2007-2009 kateheci.pl