Ostatni mecz:
KTH - TH Unia 4:5 (1:1, 1:1, 2:3)

Nastêpny mecz:
Zapraszamy w sezonie 2009/2010

Terminarz, I liga:
Zapraszamy w sezonie 2009/2010

PLEBISCYT

Aktualno¶ci

Archiwum

Wywiady

Relacje LIVE!

Liga Typerów

Sondy

Kontakt


KTH

Lodowisko

Bilety

Sk³ad

Historia

Transfery


Tabela

Terminarz

Statystyki


Galeria

Filmy i d¼wiêki

¦piewnik

Tapety/Skiny

Vlepki


FORUM

Chat

Linki

¦lizgawki

Gad¿ety
PoGGadaj z nami!


lub napisz

kateheci@gmail.com
     Po dwutygodniowym plebiscycie "kateheci 2008" wreszcie mamy pe³ne wyniki! W g³osowaniu wziê³o udzia³ 60 osób, spo¶ród których wylosowano piêciu kibiców, którzy wejd± na wybrany mecz play-off za darmo! Poni¿sz± listê osób proszê o kontakt z Witni± w celu odebrania nagrody (gadu-gadu: 1072082, tel: 660-752-773).

- Micha³ Pajor,
- Krzysztof Skarlosz,
- Dominik Fr±czyk,
- Artur Gajewski,
- Arek Montowski.


     Postaci± roku wg kibiców okaza³ siê bramkarz KTH Daniel Kachniarz, natomiast odkrycie roku to Tomasz Bulanda. Fani krynickiego hokeja wybrali równie¿ zwyciêstwo 5:2 nad Uni± O¶wiêcim jako najlepszy mecz 2008 roku, za¶ pora¿kê 0:6 z Uni± za najgorszy. Najlepszy wyjazd kibicowski to zarazem ten najliczniejszy - do Katowic. Najwa¿niejsze wydarzenie to stworzenie tablicy z okazji 80-lecia klubu, a kibice najbardziej zawiedzeni s± brakiem awansu w sezonie 2007/08.

1. Postaæ roku
32% (19) - Daniel Kachniarz
20% (12) - £ukasz "Witnia" Wi¶niewski
15% (9) - Robert Broc³awik
15% (9) - Dariusz "Lufa" Stanisz
13% (8) - Adam Kilar
5% (3) - Nikifor Szczerba
2. Odkrycie roku
37% (22) - Tomasz Bulanda
23% (14) - Piotr Pach
20% (12) - £ukasz Domek
12% (7) - Grzegorz Myjak
8% (5) - Marcin Papie¿

3. Najlepszy mecz KTH
50% (30) - vs Unia O¶wiêcim 5:2 (04.10.2008) - u siebie
29% (17) - vs HC GKS Katowice 3:2 (29.02.2008) - u siebie
10% (6) - vs Cracovia Kraków 5:5 (sparing) - u siebie
8% (5) - vs MKS Cracovia Kraków 18:1 (19.10.2008) - u siebie
3% (2) - vs Legia Warszawa 7:2 (12.01.2008) - na wyje¼dzie

4. Najgorszy mecz KTH
45% (27) - vs Unia O¶wiêcim 0:6 (21.12.2008) - na wyje¼dzie
27% (16) - vs HC GKS Katowice 2:6 (02.03.2008) - u siebie
20% (12) - vs KH Sanok 1:9 (sparing) - na wyje¼dzie
8% (5) - vs SMS I PZHL 3:4 (05.01.2008) - na wyje¼dzie


5. Najlepszy wyjazd kibicowski
83% (50) - vs HC GKS Katowice - 40 osób (24.02.2008)
12% (7) - vs Unia O¶wiêcim - 25 osób (20.12.2008)
5% (3) - vs MMKS Podhale Nowy Targ - 10 osób (19.01.2008)
6. Najlepsza oprawa meczowa
58% (35) - vs HC GKS Katowice (29.02.2008) - 8 strobo, 6 ogni bengalskich, balony w 3 kolorach.
15% (9) - vs HC GKS Katowice (16.02.2008) - 8 strobo, flagi na kijach, konfetti.
13% (8) - vs Unia O¶wiêcim (04.10.2008) - 8 strobo, 3 ognie bengalskie.
7% (4) - vs HC GKS Katowice (02.03.2008) - 6 ¶wiec dymnych w 3 kolorach.
7% (4) - vs Unia O¶wiêcim (05.10.2008) - 4 strobo, 4 race w dwóch kolorach.

7. Przy¶piewka roku
57% (34) - "Mi³o¶æ, wiara i oddanie, to krynickie wychowanie!"
27% (16) - "M³ody Kateheto smutek z twarzy zma¿,
bo na Arenie ju¿ za parê lat,
Nie bêdzie nikogo bêd± same zgliszcza,
STS spalony KTH ma mistrza!"
16% (10) - "Gwizdek sêdziego rozpoczyna wielki mecz!
Robert Broc³awik i ju¿ jeden zero jest!
Dzi¶ Kateheci dopinguj± z wszystkich si³!
Aby wynik lepszy by³!"

8. Najwa¿niejsze wydarzenie w ¶wiecie krynickiego hokeja
100% (60) - ¦mieræ Papy Csoricha
9. Najwa¿niejsze wydarzenie od strony kibicowskiej
39% (23) - Stworzenie tablicy na 80-lecie
23% (14) - Coraz wiêcej kibiców zasiada na ¶piewaj±cej
23% (14) - Powstanie piosenki "KTH Krynica Theme"
15% (9) - Przybywaj± nowe flagi nad ¶piewaj±c±


10. Pozytywne zaskoczenie
45% (27) - Osiemdziesi±t procent sk³adu to wychowankowie
42% (25) - Darmowe wej¶cie na mecze dla kibiców do 15 roku ¿ycia
10% (6) - Dobry pocz±tek sezonu 2008/2009
3% (2) - Wprowadzenie karnetów


11. Rozczarowanie roku
63% (38) - Brak awansu w sezonie 2007/2008
37% (22) - Ma³o wyjazdów KatehetówZaloguj siê lub zarejestruj.


Tabela koñcowa - I liga
LP.
Dru¿yna
1.Unia (awans)
2.KTH
3.HC GKS
4.MMKS
5.SMS I PZHL
6.Orlik
7.Legia
8.Stoczniowiec II
9.Zag³êbie II
10.Cracovia IIOdeszli:

Kivinen J.
Matveev V.
Osmolovsky P.


Odejd±:

Kruczek M.-wyjazd zagr.
Papie¿ M.-wyjazd zagr.


Zainteresowanie:

Ziaja A. (Podhale NT)
Krokosz M. (Polonia)


Przybyli

?

G³ówny sponsor serwisu:

Partnerzy:


Oficjalna strona KTH:Magazyn Hokej
Numer piêtnasty
Copyright ©2007-2009 kateheci.pl