Ostatni mecz:
KTH - TH Unia 4:5 (1:1, 1:1, 2:3)

Nastêpny mecz:
Zapraszamy w sezonie 2009/2010

Terminarz, I liga:
Zapraszamy w sezonie 2009/2010

PLEBISCYT

Aktualno¶ci

Archiwum

Wywiady

Relacje LIVE!

Liga Typerów

Sondy

Kontakt


KTH

Lodowisko

Bilety

Sk³ad

Historia

Transfery


Tabela

Terminarz

Statystyki


Galeria

Filmy i d¼wiêki

¦piewnik

Tapety/Skiny

Vlepki


FORUM

Chat

Linki

¦lizgawki

Gad¿ety
PoGGadaj z nami!


lub napisz

kateheci@gmail.com


Primaaprilisowy ¿art oka¿e siê prawd±?! Reforma PLH ju¿ od wrze¶nia sezonu 2009/2010

To ju¿ niemal przes±dzone, i¿ omawiana w Tychach koncepcja reformowania PLH stanie siê faktem. Ostatnie rozmowy mia³y miejsce w Toruniu podczas Mistrzostw ¦wiata grupy B. Prezes PZHL, Zdzis³aw Ingielewicz jest zdeterminowany by nowe przepisy wesz³y w ¿ycie ju¿ w najbli¿szym sezonie. D±¿y równie¿ do zmniejszenia liczby obcokrajowców z piêciu do trzech.
To bardzo dobra wiadomo¶æ dla kibiców i zawodników KS KTH Krynica.

Czytaj wiêcej w "Interia.pl/Miros³aw Z±bkiewicz" » (kliknij tutaj)


¬ród³o: Interia.pl/Miros³aw Z±bkiewicz

K@milos, 2009-04-17 16:12:51


Powrót do strony g³ównej

Wy¶wietl wszystkie newsy

Komentarze


K@milos, 2009-04-17 17:14:24
Je¿eli mowa o reformie rozgrywek, pojawi³y siê dwa projekty. Pierwszy, Mariusza Czerkawskiego, maj±cy oczywi¶cie poparcie Zwi±zku oraz drugi sygnowany przez wydzia³ szkoleniowy PZHL, czyli Wiktora Pysza.

Po do¶æ krótkiej dyskusji przeszed³ ten pierwszy. Chocia¿ nale¿y siê spodziewaæ poprawek. Ma on byæ obowi±zuj±cy ju¿ od wrze¶nia tego roku.

Runda zasadnicza obejmie 10 dru¿yn, które rozegraj± dwie rundy spotkañ. Po czym nast±pi podzia³ na grupy zespo³ów 1 - 6 (cztery rundy) oraz 7 - 12, czyli z dwiema najlepszymi dru¿ynami z I ligi, dokooptowanymi po rundzie zasadniczej elity. Osiem najlepszych dru¿yn wejdzie do fazy play off, dwie (miejsca 9 i 10) zagraj± w kolejnym sezonie w PLH, a dwie najs³absze (miejsca 11 i 12) spadn± do 1. ligi.


Dodawaæ komentarze mog± tylko zarejestrowani u¿ytkownicy. Zarejestruj siê!

Serwis KATEHECI.pl nie ponosi odpowiedzialno¶ci za tre¶æ powy¿szych komentarzy. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania i redagowania komentarzy nie zwi±zanych z tematem, zawieraj±cych wulgaryzmy, reklamy i obra¿aj±cych osoby trzecie.
Zaloguj siê lub zarejestruj.


Tabela koñcowa - I liga
LP.
Dru¿yna
1.Unia (awans)
2.KTH
3.HC GKS
4.MMKS
5.SMS I PZHL
6.Orlik
7.Legia
8.Stoczniowiec II
9.Zag³êbie II
10.Cracovia IIOdeszli:

Kivinen J.
Matveev V.
Osmolovsky P.


Odejd±:

Kruczek M.-wyjazd zagr.
Papie¿ M.-wyjazd zagr.


Zainteresowanie:

Ziaja A. (Podhale NT)
Krokosz M. (Polonia)


Przybyli

?

G³ówny sponsor serwisu:

Partnerzy:


Oficjalna strona KTH:Magazyn Hokej
Numer piêtnasty
Copyright ©2007-2009 kateheci.pl