Aktualno¶ci

Archiwum

Wywiady

Liga Typerów

Sondy

Kontakt


KTH

Lodowisko

Bilety

Sk³ad

Historia

Transfery


Tabela

Terminarz

Statystyki


Galeria

Filmy i d¼wiêki

¦piewnik

Tapety/Skiny

Vlepki


FORUM

Chat

Linki

¦lizgawki

Michael O'Donnell oficjalnie zawodnikiem KS KTH Krynica

Do klubu z Krynicy przyby³o dwóch zawodników. Dobrze znany Marcin Hak oraz Kanadyjczyk Michael O'Donnell. Pierwszy z nich wyst±pi³ w meczach z HC GKS Katowice, drugi musia³ poczekaæ a¿ do klubu przyjdzie karta transferowa. Dzisiaj O'Donnell porozumia³ siê z KTH i na mecze z JKH bêdzie zapewne do dyspozycji trenera Marka Bialika.

Marcin Hak wystêpowa³ ju¿ w zespole krynickim kilka lat wcze¶niej. Teraz po przygodzie w zespole Regionalligi, ESC Trier EV w którym rozegra³ 10 spotkañ notuj±c jedn± bramkê oraz 9 asyst. Na ³awce kar przesiedzia³ 22 minuty. Oprócz wymienionych zespo³ów gra³ tak¿e w kilku innych zespo³ach Regionalligi, a przed rozpoczêciem aktualnie trwaj±cego sezonu by³ testowany przez KH Sanok. Nie znalaz³ on jednak uznania w oczach prezesa klubu i po krótkim wystêpie w klubie niemieckim wróci³ na polskie lodowiska.

Wraz z nim do "Per³y Polskich Uzdrowisk" zawita³ Michael O'Donnell z którym reprezentowa³ w tym sezonie barwy ESC Trier EV. W 11 spotkaniach zdoby³ on 4 bramki oraz 10 asyst, a na ³awce kar spêdzi³ 6 minut. Jest on graczem uniwersalnym i mimo, ¿e jest nominalnym obroñc±, mo¿e bez problemów wystêpowaæ w formacji ofensywnej. W swojej dotychczasowej karierze wystêpowa³ w z zespole BCHL Quesnel Millionaires oraz UHL Bloomington PrairieThunder.

Obaj trenuj± z klubem ju¿ od 10 listopada i zgrywaj± siê z pozosta³ymi zawodnikami. Przed meczami z JKH "Czarne Jastrzêbie" Hak i O'Donnell przydadz± siê w spotkaniu z liderem I ligi.


¬ród³o: w³asne/SportoweFakty.pl

MiB, 2007-12-03 17:20:09


Powrót do strony g³ównej

Wy¶wietl wszystkie newsy

Komentarze


Serwis KATEHECI.pl nie ponosi odpowiedzialno¶ci za tre¶æ powy¿szych komentarzy. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania i redagowania komentarzy nie zwi±zanych z tematem, zawieraj±cych wulgaryzmy, reklamy i obra¿aj±cych osoby trzecie.

Tylko zalogowani mog± dodawaæ swoje komentarze. Je¶li nie masz konta, to mo¿esz siê zarejetrowaæ tutaj.


Zaloguj siê lub zarejestruj.G³ówny sponsor serwisu:

Patron medialny:Kalendarze Serwisu kateheci.pl


Nowy Magazyn Hokej

Ju¿ od grudnia
Copyright ©2007 kateheci.pl