Aktualno¶ci

Archiwum

Wywiady

Liga Typerów

Sondy

Kontakt


KTH

Lodowisko

Bilety

Sk³ad

Historia

Transfery


Tabela

Terminarz

Statystyki


Galeria

Filmy i d¼wiêki

¦piewnik

Tapety/Skiny

Vlepki


FORUM

Chat

Linki

¦lizgawki

Kalendarzyki serwisu kateheci.pl w sprzeda¿y!!!!!!

Wszystkich kibiców KTH Krynica zapraszam do nabywania okoliczno¶ciowych kalendarzyków na rok 2008. Powsta³y one z okazji dzia³alno¶ci naszego serwisu oraz 80-lecia KTH Krynica. Znajdziecie na nich zaznaczone mecze KTH w tym sezonie w fazie zasadniczej.
Koszt to jedyne 50gr za sztukê.
Kupuj±c kalendarzyk wspierasz oprawê meczy KTH w fazie play-off!!!
Wiêcej informacji pod:
GG 1864174
Email rybak84@interia.pl

Poni¿ej znajduje siê pomniejszona wersja kalendarzyka. Zarówno jego przód jak i ty³.


K@milos, 2007-11-19 17:21:41


Powrót do strony g³ównej

Wy¶wietl wszystkie newsy

Komentarze


Bogus, 2007-11-19 18:04:49
zajebiste!!!!!!wykurwiste jak pojedizmey na mecz to wez kamilos troche piekna sprawa :)

desperado, 2007-11-19 20:50:38
Mialem nie komentowac ale nie moge sie oprzec... Ludzie opamietajcie sie!!!
Jakim prawem tam widnieje logo KTH??
Sami kibice(tak to ujme) i zadnego zdjecia zawodnikow.
Napiszcie tam lepiej CYRK KIBICA KTH!!!
Fotki z meczow takie same. Na siedem, piec to foty kibicow. Zakochani jestescie w sobie? Luzzzzzz

Olek, 2007-11-19 21:56:46
Desperado, nie wiem czy zrozumiesz, ale jak mi siê dobrze wydajê to po pierwsze:

1. Nie jest to strona oficjalna KS KTH, tylko stronka kibiców KTH.
2. Jakim prawem widnieje tam logo KTH? Hehehe to mnie rozwali³o. All rights reserved? Raczej nie...
3. Co do fotek to jak dobrze widzê, to tylko w sobotnim meczu brakuje zdjêæ z meczu, w innych wszystko jest jak najbardziej w porz±dku.
4. Co do kalendarzy ceni siê pomys³ a jak ju¿ Ci tak bardzo to nie pasuje, to we¼ zrób projekt i niech Ci kto¶ to wykona. Te¿ kupiê.
5. Kibice to nieod³±czna czê¶æ ka¿dego klubu hokejowego i bez nich takowy nie móg³by istnieæ.
6. W Krynicy klubu kibica nie ma, bo takowy musi byæ zarejestrowany. A jak rozmawia³em z pewnymi osobami to mówili, ¿e nic takiego nie mia³o miejsca.
7. CYRK to raczej Twoja wypowied¼, a nie to jest tutaj robione, i bardzo za to cenie te osoby. Tobie pewnie nie chcia³o by siê nic robiæ i tylko siedzieæ i narzekaæ. No faktycznie, tak jest naj³atwiej. :)

A teraz co do kalendarzyków ¶wietna sprawa, jak kiedy¶ bêdzie okazja to mo¿na zrobiæ i takowy z zawodnikami (na pewno jeden z komentuj±cych bardzo siê ucieszy). Z reszt± jak i wiêkszo¶æ kibiców.desperado, 2007-11-19 22:34:39
Z zawodnikami...Zrozumiales. Gratuluje!!!

£ukasz, 2007-12-07 14:51:18
Super oby wiêcej taki gad¿etów klubowych:)

Serwis KATEHECI.pl nie ponosi odpowiedzialno¶ci za tre¶æ powy¿szych komentarzy. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania i redagowania komentarzy nie zwi±zanych z tematem, zawieraj±cych wulgaryzmy, reklamy i obra¿aj±cych osoby trzecie.

Tylko zalogowani mog± dodawaæ swoje komentarze. Je¶li nie masz konta, to mo¿esz siê zarejetrowaæ tutaj.


Zaloguj siê lub zarejestruj.G³ówny sponsor serwisu:

Patron medialny:Kalendarze Serwisu kateheci.pl


Nowy Magazyn Hokej

Ju¿ od grudnia
Copyright ©2007 kateheci.pl