Aktualno¶ci

Archiwum

Wywiady

Liga Typerów

Sondy

Kontakt


KTH

Lodowisko

Bilety

Sk³ad

Historia

Transfery


Tabela

Terminarz

Statystyki


Galeria

Filmy i d¼wiêki

¦piewnik

Tapety/Skiny


FORUM

Chat

Linki
Dziesi±te zwyciêstwo z rzêdu KTH. Orlik - KTH 1 : 3    Rozpêdzona kolejka spod Góry Parkowej nie zwalnia tempa. To ju¿ dziesi±te zwyciêstwo z rzêdu KTH. Trzeba jednak zaznaczyæ, ¿e mimo skromnego sk³adu uda³o siê podtrzymaæ t± dobr± passê.
Po 1 tercji Kryniczanie prowadzili 1:0 a swojego debiutanckiego gola zdoby³ Pawe³ Ciarach.
W drugiej ods³onie kibice nie ogl±dali bramek.
Dopiero trzecia ods³ona wynagrodzi³a im to oczekiwanie. Najpierw na 2:0 podwy¿szy³ Dawid Bulanda. Graj±c z przewag± jednego zawodnika hokei¶ci z Opola zdobyli kontaktowego gola, jednak tylko na tyle staæ by³o dzi¶ gospodarzy. Kropkê nad „i” postawi³ bêd±cy w ¶wietnej formie Dawid Bulanda. Zatem dziesi±te zwyciêstwo sta³o siê faktem.

W sk³adzie KTH zabrak³o kontuzjowanych Roberta B³a¿owskiego i Artura Zieliñskiego. Obydwaj nabawili siê kontuzji w pierwszym meczu.

Orlik Opole - KTH Krynica 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)

0:1 Pawe³ Ciarach - Dawid Tomasiak 6:02
0:2 Dawid Bulanda - Leszek Piksa - Robert Broc³awik 40:18
1:2 S³awomir Chodysz - Tomasz Siwiak - Dariusz Olejnik 48:40 (w przewadze)
1:3 Dawid Bulanda - Leszek Piksa 56:53 (w podwójnej przewadze)

Sk³ady: Orlik Opole: Lundin - Talaga, Krê¿a³ek; P. Paw³owski, Szyd³o, Hedberg - Bardelski, Resiak; Siwiak, Zwierz, Olejnik - Chodysz, Bychawski; Wójcik, Kosid³o, Wac³awczyk oraz ¯urek i Cwykiel.

KTH Krynica: Szczerba - Pociecha, Tyczyñski; Broc³awik, Piksa, Bulanda - Ciarach, D. Kruczek; Horowski, M. Zabawa - Pach; J. Kachniarz, Tomasiak, Domek.

Kary:
18- 20 min.
Strza³y: 24 - 31 (7:11, 10:12, 7:8)

K@milos, 2007-11-04 19:04:33


Powrót do strony g³ównej

Wy¶wietl wszystkie newsy

Komentarze


MiB, 2007-11-04 20:47:41
Hej Hej KTH !! Mimo, ¿e grali w 13 zawodników i braku Artura Zieliñskiego oraz Roberta B³a¿owskiego. Wracamy z 6 punktami !! Tak ma byæ :)

K@milos, 2007-11-04 20:50:55
Egzamin zdany na 6!!!To ju¿ 10 zwyciêstwo z rzêdu:D:D:D Zajebista seria niech trwa jak najd³u¿ej:D:D:D!!!Brawo Dawid Brawo KTH!!!

konradd, 2007-11-05 13:55:04
Witam:)
To co siê sta³o z reszt± zawodników ??Trzynastu plus dwóch kontuzjowanych to nie za wiele jak na dru¿ynê hokeja.

K@milos, 2007-11-05 17:21:39
Nie liczy siê ilo¶æ a jako¶ kolego:)Mozna mieæ 30 a po³owa siê nie nadawaæ;)

KPT, 2007-11-05 19:42:10
No i to mi sie podoba oby tak dalej:)) Hej Hej KTH !!

K@milos, 2007-11-05 20:17:48
Pozdro dla ekipy KPT!!!Byle do Katowic:D:D:D

wicher, 2007-11-05 22:39:08
No i piêknie teraz za dwa tygodnie zag³êbie powinno byæ pozytywnie ale pamiêtajmy ¿e ¿adnego przeciwnika nie nale¿y lekcewa¿yæ, a potem ciê¿ki sprawdzian w Katowicach.
pozdrawiam KPT i ca³± ekipe ;)

Serwis KATEHECI.pl nie ponosi odpowiedzialno¶ci za tre¶æ powy¿szych komentarzy. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania i redagowania komentarzy nie zwi±zanych z tematem, zawieraj±cych wulgaryzmy, reklamy i obra¿aj±cych osoby trzecie.

Tylko zalogowani mog± dodawaæ swoje komentarze. Je¶li nie masz konta, to mo¿esz siê zarejetrowaæ tutaj.


Zaloguj siê lub zarejestruj.G³ówny sponsor serwisu:

Patron medialny:

Copyright ©2007 kateheci.pl