Aktualno¶ci

Archiwum

Wywiady

Liga Typerów

Sondy

Kontakt


KTH

Lodowisko

Bilety

Sk³ad

Historia

Transfery


Tabela

Terminarz

Statystyki


Galeria

Filmy i d¼wiêki

¦piewnik

Tapety/Skiny


FORUM

Chat

Linki
Orlik Opole 3 : 5 KTH KrynicaNa trybunach w Opolu oko³o 300 kibiców Orlika.

Rozpoczynamy I tercjê
Pocz±tek meczu dla KTH.
Lundin z wielkim szczê¶ciem broni strza³y Bolka, Dziadka.
Kara dla Ciaracha i równocze¶nie dla zawodnika Orlika.
3 min. Niki broni do¶æ lekki strza³ z lewej strony.
4 min. Kachniarz nie trafia w bramkê, a by³by gol! KTH gro¼niejsze.
6 min. napór KTH trwa, jak na razie- bez efektu.
By³o gro¼nie po b³êdzie Pacha na szczê¶cie spalony!
7 min. 52 sek. kara dla Orlika 2+10 za atak od ty³u!!!
8 min. dwa gro¼ne strza³y Gospodarzy!
Zamek zakoñczony s³abym strza³em Zieliñskiego w 10 minucie.
11 min. B³a¿u strzela na bramkê... Ci±gle bez goli.
10min. 35 sek. GOL!!! 1:0- Grzegorz Horowski objecha³ bramkarza
i strzeli³ pod poprzeczkê! Bramkê dedykuje Kibicom KTH!

11 min. Napór KTH trwa, Opole ma niewiele do powiedzenia.
12 min. Kara dla Lundina- wybicie kr±¿ka na siatkê.
KTH nie potrafi nawet za³ozyæ zamka, celno¶æ tak¿e pozostawia wiele do ¿yczenia.
14 min. I po karze...
16 min. Ci±gle 1:0 dla Orlika. £adny strza³ Buliego- Lundin wy³apuje kr±¿ek rakiem. Dziadek sam na sam... wprost w bramkarza.
18 min. Gro¼nie atakuje Opole , Niki broni. W opowiedzi Domek- broni Lundin.
19 min. Edek jak z armaty... Obok bramki. Nadal widoczna spora przewaga KTH.
Talaga strzela w poprzeczkê... Chyba...;) Opole atakuje gro¿ne w ostatnich minutach, strza³... Niki broni ze szczê¶ciem!
19 min. 22 sek. GOL!!! 1:1- Orlik wygrywa wznowienie i nastêpuje natychmiastowy strza³ z okolic linii niebieskiej! Zas³oniêty Szczerba by³ w tej sytuacji praktycznie bez szans.

Nastêpuje przerwa po I tercji. Na tablicy wyników- 1:1!
Na lodowisku widoczna zdecydowana przewaga KTH, niestety nie wygrywamy wznowieñ... Oraz nie wykorzystujemy sytuacji, które stwarzamy. Mimo wszystko, to KTH rz±dzi na lodzie w Opolu!!!

Pozdrowienia dla kibiców ¶ledz±cych live na www.KATEHECI.pl z Opola! ;)

Gwizdek sêdziego g³ównego rozpoczyna II tercjê.
A Kry¶...na pocz±tku kilka dziwnych kar... Pó¼niej w miarê równo :)
Spokojny pocz±tek drugiej tercji, blisko Kachniarz...
22 min. 33 sek. Kara dla Jana Kachniarza... A tak¿e dla Opola za nadmiern± ilo¶æ zawodników na lodzie.
25 min. meczu. Edek strzela z niebieskiej... Dobija B³a¿owski...! Lundin znów na posterunku.
Dru¿yny graj± w pe³nym zestawieniu.
24 min. 50 sek. kara dla Opola: 2 minuty.
Zamek KTH, gro¼nie, lecz nadal bez bramki.
25 min. 31 sek. GOL!!! 2:1- Kontra Orlika, Waclawczyk... I tak, przy niepewnej interwencji Nikiego pada druga bramka dla Gospodarzy!
B³a¿u wzd³u¿ bramki do Horosia... Bramkarz broni!!!
26 min. 58 sek. Domek dosta³ w twarz, le¿y na lodzie... Przerwa... Ale kary nie ma!
29 min. Wynik bez zmian.
31 min. meczu. Mimo przewagi brak klarownych sytuacji. Rajd Edka zakoñczony strza³em prosto w bramkarza.
Dzisiaj Szczerba ma wyj±tkowo s³aby dzieñ... Prawie ka¿dy strza³ na bramkê to zagro¿enie.
32 min. 15 sek. GOL!!! 2:2- Dawid Kruczek strzela po lodzie z niebieskiej, tor lotu kr±¿ka zmienia B³a¿owski, bramkarz zas³oniêty... I guma l±duje w bramce!
34 min. Edek ³adnie strzela, Lundin jeszcze piêkniej broni!
Kara Pociechy wymuszona przez b³±d Nikiego, ktory ¼le poda³ za bramkê. Orlik gra w przewadze.
Gramy w os³abieniu przez 40 sek. Koñczy siê 35 minuta meczu.
35 min. 14 sek. GOL!!! 3:2- Szyd³o obje¿d¿a bramkê, strzela, a kr±¿ek w¶lizguje siê pod parkanem.
37 min. meczu. Strza³ Zabawy w okienko... Lundin na posterunku.
39 min. meczu nadal 3:2 dla gospodarzy.
30 sek. do koñca Opole przycisnê³o, strza³... ¦wietna interwencja Nikiego, ktory broni parkanem!

Po II tercji 3:2 dla Gospodarzy.
Niestety nie mamy szczególnego wsparcia w bramkarzu. Nikifor ma dzi¶ bardzo s³aby dzieñ a dwie bramki zapisujemy na jego konto. W II tercji przewaga KTH ju¿ mniej widoczna, ale pomimo to my przegrywamy.

Rozpoczynamy III tercjê. Oby skuteczn± dla "Mineralych"!
53 sek. III tercji, Buli nie trafia w bramkê... Czy aby na pewno? Mamy zapis wideo- czy Krynica zdoby³a bramkê???
Po konsultacji sêdzia nie uznaje gola, nadal 3:2 dla Gospodarzy!!!
Zabawa nie trafia z 50 cm w praktycznie w pust± bramkê.
43 min. meczu, Dziadek strzela wprost w bramkarza.
Ciarach fauluje... Byæ mo¿e ratuje tym zespó³ przed utrat± czwartej barmki.
Kontra KTH! By³a szansa ale Broc³awik znów trafia w bramkarza!
46 min. tego pojedynku. Dru¿yny graj± w pe³nym zestawieniu. Akcja Orlika zakoñczona dobr± obron± Szczerby.
Tomasiak trafiony w twarz, ale sêdzia znów nie reaguje!
46 min. 45 sek. GOOL!!! 3:3- Dawid Bulanda z dobitki, mamy wiêc remis!!
48 min. Orlik na spalonym. Jest ciekawie.
49 min. Domek z najbli¿szej odleg³o¶ci ale Lundin na posterunku.
50 min. a na trybunach kibice z Opola pozdrawiaj± PZHL... Jest Dziadek sam na sam... Gola i tym razem nie ma! Jeszcze nieca³e 10 minut do koñca spotkania, KTH ci±gle atakuje!!
Zabawa sam przed bramk±... Trafia w bramkarza...
Strza³, Szczerba ¶wietnie interweniuje!
53 min. meczu. Bulanda strzela...Dziadek dobija ale Lundin broni rewelacyjnie. W odpowiedzi gro¼nie Orliki.
54 min. 02 sek. GOOOL!!! 3:4! Dawid Bulanda po piêknej akcji strzela w samo okienko!!
54 min. 25 sek. GOOOL!!! Jeszcze nie zd±¿yli¶my och³on±æ po objêciu prowadzenia, a Robert B³a¿owski z najbli¿szej odleg³osæi pakuje kr±¿ek do bramki i na tablicy widnieje ju¿ 3:5 dla KTH!

55 min. Zamieszanie pod nasz± bramk± ale Niki spokojnie zamra¿a kr±¿ek.
56 min. Jeszcze tylko 4 minuty! HEJ, HEJ, KTH!!!
58 min. Zamieszanie pod bramk± Opola. Dziadek nie wiadomo jak nie trafia nad le¿±cym bramkarzem. Jeszcze tylko 2 minuty!!
Lundin wyprawia cuda w bramce, teraz broni strza³ B³a¿owskiego!!
59 min. Jeszcze jedna minuta!!!
Szczerba broni. Jeszcze 30 sek do koñca...
KONIEC!!!

KTH WYGRYWA 3:5(1:1, 2:1, 0:3), STRZELAJ¡C 3 BRAMKI W OSTATNIEJ ODS£ONIE MECZU!!!

W trzeciej tercji podobnie jak i w pierwszej na lodzie rz±dzili KaTeHeci. Gdyby nie fenomenalna dyspozycja Daniela Lundina, Kryniczanie odnie¶liby bardziej zdecydowane zwyciêstwo. Je¶li do jutra nastawi± swoje celowniki, to o wynik mo¿emy byæ spokojni.

Bramki dla KTH zdobyli dzi¶: Robert B³a¿owski-2, Dawid Bulanda-2, Grzegorz Horowski-1
DZIÊKUJEMY I GRATULUJEMY. Rewan¿ jutro o godzinie 18.30

Dziêkujemy za relacjê MiB'owi(info) i K@milosowi(za wklepanie tego wszystkiego) :)

W rozgrywkach CLJ KTH Krynica pokona³o Poloniê Bytom w stosunku bramek 3:2. Gratulujemy!

Orlik Opole - KTH Krynica 3:5 (1:1, 2:1, 0:3)
0:1 - Grzegorz Horowski 11`
1:1 - Dariusz Olejnik (Krzysztof Zwierz) 20'
2:1 - Pawe³ Wac³awczyk (Pawe³ Kosid³o) 26' SH
2:2 - Robert B³a¿owski (Dawid Kruczek) 33'
3:2 - Sebastian Szyd³o (Johan Hedberg, Przemys³aw Paw³owski) 36' PP
3:3 - Dawid Bulanda (Robert Broc³awik) 47'
3:4 - Dawid Bulanda (Robert Broc³awik, Leszek Piksa) 55'
3:5 - Robert B³a¿owski (Marcin Zabawa, Grzegorz Horowski) 55'

Sk³ady:
Orlik: Lundin - Talaga, Krê¿a³ek; P. Paw³owski, Szyd³o, Hedberg - Bardelski, Resiak; Siwiak, Zwierz, Olejnik - Chodysz, Bychawski; Wójcik, Kosid³o, Wac³awczyk oraz ¯urek i Cwykiel.

KTH: Szczerba - Pociecha, Tyczyñski; Broc³awik, Piksa, Bulanda - Ciarach, D. Kruczek; Horowski, B³a¿owski, M. Zabawa - Zieliñski, Pach; J. Kachniarz, Tomasiak, Domek.

Kary: 22 - 8 min.
Strza³y: 22 - 45 (8:15, 6:17, 8:13).

Sêdziowali: Kry¶ - Zagornik, Strzempek.
W sk³adzie KTH zabrak³o dzi¶: Matu³y, T. Bulandy, ¯o³nierczyka.

K@milos, 2007-11-04 00:12:33


Powrót do strony g³ównej

Wy¶wietl wszystkie newsy

Komentarze


Serwis KATEHECI.pl nie ponosi odpowiedzialno¶ci za tre¶æ powy¿szych komentarzy. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania i redagowania komentarzy nie zwi±zanych z tematem, zawieraj±cych wulgaryzmy, reklamy i obra¿aj±cych osoby trzecie.

Tylko zalogowani mog± dodawaæ swoje komentarze. Je¶li nie masz konta, to mo¿esz siê zarejetrowaæ tutaj.


Zaloguj siê lub zarejestruj.G³ówny sponsor serwisu:

Patron medialny:

Copyright ©2007 kateheci.pl