Aktualno¶ci

Archiwum

Wywiady

Liga Typerów

Sondy

Kontakt


KTH

Lodowisko

Bilety

Sk³ad

Historia

Transfery


Tabela

Terminarz

Statystyki


Galeria

Filmy i d¼wiêki

¦piewnik

Tapety/Skiny


FORUM

Chat

Linki
KTH gromi MMKS a¿ 8:1 !!!

Spotkanie zapowiada³o siê bardzo emocjonuj±ce. W trakcie meczu nie by³o jednak widaæ, ¿e zespo³y s±siaduj± ze sob± w tabeli. Gospodarze wygrali g³adko 8:1. Go¶cie natomiast przyjechali w okrojonym sk³adzie i to te¿ mog³o spowodowaæ taki wynik.

Kibice krynickiego zespo³u po meczach z Legi± Warszawa obawiali siê tych spotkañ. Jak pokaza³ sobotni mecz - bezpodstawnie.

Pierwsza tercja tego spotkania to przewaga zespo³u gospodarzy. Kryniczanie atakowali czê¶ciej a MMKS Nowy Targ ogranicza³ siê przede wszystkim do kontrataków. Kibice jednak d³ugo czekali na pierwsz± bramkê. Ujrzeli j± dopiero w 12 minucie. Zespó³ KTH wykorzysta³ grê z przewadze. Robert Tyczyñski Poda³ bardzo dobrze do Les³awa Piksy a ten bardzo dok³adnym strza³em nie da³ szans Dawidowi Gruszce. Do koñca tej ods³ony wynik nie uleg³ zmianie mimo okazji z jednej jak i drugiej stronie. Po przerwie go¶cie niespodziewanie bardzo szybko wyrównali. Bart³omiej Bomba, zachowa³ siê najlepiej w zamieszaniu podbramkowym i umie¶ci³ kr±¿ek w bramce Nikifora Szczerby. Na odpowied¼ kibice katehetów nie musieli d³ugo czekaæ. £adnym strza³em popisa³ siê Robert B³a¿owski. Wykorzysta³ on podanie od Grzegorza Horowskiego. Z biegiem czasu napór zespo³u krynickiego rós³. Na efekty tych ataków trzeba by³o poczekaæ do 23 minuty. Drugiego gola w tym spotkaniu zdoby³ Piksa. Wyjecha³ on zza bramki i strza³em w d³ugi róg pokona³ Gruszke. Przewa¿nie gospodarze mieli jeszcze kilka okazji do podwy¿szenia wyniku. Uczynili to w 38 minucie. Kateheci po raz drugi wykorzystali grê w przewadze. Po podaniu od Dawida Kruczka do Grzegorza Horowskiego ten drugi ³adnym strza³em zza bulika pokona³ bramkarza MMKS-u po raz czwarty. Po dwóch tercjach wynik 4:1.

Ostatnia czê¶æ spotkania to udokumentowanie zwyciêstwa gospodarzy. Grali oni zdecydowanie lepiej, a zespo³owi z Nowego Targu najwyra¼niej zaczê³o brakowaæ si³. Wynik 5:1 pojawi³ siê na tablicy w 42 minucie. Marcina Zabawê ¶wietnie obs³u¿y³ Robert B³a¿owski i Dawid Gruszka nie mia³ wiêkszych szans. Ju¿ nieca³e dwie minuty pó¼niej by³o 6:1. Kryniczanie bardzo dobrze wykorzystywali przewagi. £adnym strza³em z niebieskiej popisa³ siê Dawid Kruczek podwy¿szaj±c prowadzenie. Do koñca spotkania pada³y ju¿ tylko bramki podczas gry z przewag± jednego zawodnika. W 51 minucie Robert Broc³awik wykorzysta³ z³e wybicie kr±¿ka przez bramkarza MMKS-u i umie¶ci³ gumê w praktycznie pustej bramce. Kropkê nad "i" postawi³ Dawid Bulanda. Otrzyma³ on dobre podanie od Jana Kachniarza i zdoby³ gola przes±dzaj±cego o koñcowym wyniku.

W niedziele kolejne spotkanie miêdzy tymi zespo³ami. Mecz rozpocznie siê o godzinie 16.00 na lodowisku w Krynicy-Zdroju.

KTH Krynica - MMKS Nowy Targ 8:1
1:0 Les³aw Piksa (Robert Tyczyñski) 13' PP1
1:1 Bart³omiej Bomba (Mateusz Iskrzycki) 21'
2:1 Robert B³a¿owski (Grzegorz Horowski) 22'
3:1 Les³aw Piksa (Pawe³ Ciarach) 23'
4:1 Grzegorz Horowski (Dawid Kruczek, Pawe³ Ciarach) 38' PP1
5:1 Marcin Zabawa (Robert B³a¿owski, Grzegorz Horowski) 42'
6:1 Dawid Kruczek (Grzegorz Horowski) PP1
7:1 Robert Broc³awik 51' PP1
8:1 Dawid Bulanda (Jan Kachniarz) 54'PP1
Kary: KTH: 20 minut, MMKS: 36 minut (w tym 10 minut dla Krzysztofa Steligi za niesportowe zachowanie)
Widzów: 450

Sk³ady:

KTH Krynica
Szczerba; Pociecha, Tyczyñski, Broc³awik, Piksa, Bulanda D. - Ciarach, Kruczek D., Horowski, B³a¿owski, Zabawa M. - Zieliñski, Pach, Kachniarz, Tomasiak, ¯o³nierczyk oraz Domek
MMKS Nowy Targ
Gruszka; Bizut, Gaj, Chowaniec, Bomba, Iskrzycki - Marek, Bryniczka, Hajnos, Steliga, Fry¼lewicz oraz Sulka Neupaner, Kapica.

¬ród³o: w³asne/SportoweFakty.pl

MiB, 2007-10-28 14:18:23


Powrót do strony g³ównej

Wy¶wietl wszystkie newsy

Komentarze


Serwis KATEHECI.pl nie ponosi odpowiedzialno¶ci za tre¶æ powy¿szych komentarzy. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania i redagowania komentarzy nie zwi±zanych z tematem, zawieraj±cych wulgaryzmy, reklamy i obra¿aj±cych osoby trzecie.

Tylko zalogowani mog± dodawaæ swoje komentarze. Je¶li nie masz konta, to mo¿esz siê zarejetrowaæ tutaj.


Zaloguj siê lub zarejestruj.Copyright ©2007 kateheci.pl